Ana itera te KOIL n irekereke ma te bwaa

  • Category: Blog
  • Hits: 2531
Ratings
(1)

Nakoia ana customers ni kabane KOIL riki ake a kakamanena ana bwaa ae te Bentiin. Kam na bane ni mauri.

Ti a rimoa n tabeka te bwanaa ni kabwarabure n aron namakinan te mwengabuaka ni irekereke ma taren ara bwaa aio n te aro ae aki kantaningaaki. Te kanganga aio e bon riki man rinanoan te kaboware ao aio are e waekoa KOIL ni kibaria inanon te weekend. 

Ara kantaninga bwa imwin tian te kaboware aio ngkai a tia n uki aobiti ao e nang tobwaaki te kanganga n te tai ae waekoa. 

Kam rabwa n ami taotaonannano ao e tabeka riki te bwana ni karautaeka ami kambwana ae te KOIL n rikin te kanganga ae boou aio.

 

 

 

                                                              ###

For more info, contact:

Communications& PR Unit, Office of The President, P.O Box 68, Bairiki, Tarawa, Republic of Kiribati

Tel: +686-75021183, Fax: +686-75021466, Mobile: +686-73026636; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Related Articles